وام به اعضای تورتال

شما می توانید از فروشگاه های طرف قرار داد با تورتال بدون ضامن خرید کنیدسقف میزان خرید شما برای هرفرد ۱۵ میلیون تومان می باشد برای خرید حتما باید عضو باشگاه مشتریان تورتال باشید شما با عضویت در باشگاه مشتریان تورتال ۱۵ میلیون وام بدون ضامن با یک چک و یا سفته میتوانید دریافت کنید […]