مطالب توسط admin

وام به اعضای تورتال

شما می توانید از فروشگاه های طرف قرار داد با تورتال بدون ضامن خرید کنیدسقف میزان خرید شما برای هرفرد ۱۵ میلیون تومان می باشد برای خرید حتما باید عضو باشگاه مشتریان تورتال باشید شما با عضویت در باشگاه مشتریان تورتال ۱۵ میلیون وام بدون ضامن با یک چک و یا سفته میتوانید دریافت کنید […]