[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

درسمت چپ شما میتوانید صلوات بفرستید و تعداد صلوات های فرستاده شده تا این ثانیه را نیز مشاهده نمایید.

شما تنها با استفاده از خدمات تورتال می توانید در اطعام افراد نیازمند سهیم باشید. این کمک به صورت دانه های برنج و گندم است که بر اثر هرکلیک برروی ذکر شمار به صندوق کمک های شما اضافه می شود.

با این ذکر ها شما میتوانید هر دانه برنج یا ۵۰ دانه گندم برای اطعام افزاد نیازمند سهیم باشید.

برخی سوالات کاربران عزیز

این کمک ها کی به دست افراد نیازمند خواهد رسید؟ هر صلوات شما در دانه برنج برابر یک دانه برنج و در دانه گندم برابر پنجاه دانه گندم می باشد هرگاه شما در دانه برنج ۶۰۰۰ صلوات بفرستید یک بشقاب برنج اهده کرده اید و هرگاه در دانه ۱۰۰۰ صلوات بفرستید ۲.۵ قرص نان بربری اهدا کرده اید. و وقتی هرکدام از اعداد به یک تن برسد شروع به اهدا می شود.

ایا ما نیز میتوانیم در موقع اهدا به تورتال کمک کنیم؟بله شما نیز می توانید در زمان اهدا اقلام به نیازمندان درکنار دوستان تورتال باشید و در پخش به دوستان کمک نمایید

آیا این اقلام صرفا بین نیازمندان توزیع خواهد شد؟بله این اقلام به افرادی که عضو جمعیت امام علی یا کمیته امداد هستند توزیع خواهد شدهمچنین افرادی که از طرف خود تورتال شناسایی می شوند.

آیا به صورت مالی نیز میتوان کمک کرد؟خیر تورتال هیچ کمک مالی دریافت نخواهد کرد دوستانی که در توزیع کالا و اقلام میخواهند به تورتال کمک کنند میتوانند در صورت اصرار خود نیز کالایی را خریداری کرده و درکنار کالای کمک های تورتال توزیع نمایند.

آیا تورتال از ارگان دولتی یا نظامی برای این کار حمایت می شود؟نخیر اینکار صرفا با صلوات های شما و از سود حاصله خود تورتال انجام گردیده است و تورتال بخشی از سود حاصله خود را برای کمک به نیازمندان با عنواین مختلف از جمله صلوات شمار کنار گذاشته است.

آیا تورتال کمک های معنوی نیز قبول خواهد کرد؟ بله شما میتوانید در توزیع کالا یا سایر فعالیت های فرهنگی که به زودی تورتال برای کودکان کار انجام خواهد داد از جمله آموزش سهیم باشید.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

یک دانه برنج برای هر صلوات

[/vc_column_text][vc_column_text][salavat_counter id=’1′][/vc_column_text][vc_column_text]

پنجاه دانه گندم برای هر صلوات

[/vc_column_text][vc_column_text][salavat_counter id=’2′][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]